کلیدواژه‌ها = استعدادهای درخشان
تعداد مقالات: 2
1. تصورات یادگیری و عادت های مطالعه:‌ مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 12-22

10.22118/edc.2019.191973.1096

اعظم حیدر زاده؛ بتول تیرگری؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ هاجر شفعیان؛ بنت الهدی ودیعتی؛ اسمر سعید


2. تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانش آموزان استعداد های درخشان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 142-148

حشمت اله قهرمان لو؛ سید حمید آتش پور؛ مژگان عارفی