کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل اخلاق حرفه ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 74-80

عاتکه گرزین متاعی؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری


2. ارائه مدل هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 68-73

مهین کیخانژاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی