کلیدواژه‌ها = پیراپزشکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه اعتماد به نفس و خودارزیابی بالینی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 1393

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-175

راضیه باقر زاده؛ زینب ربیعی؛ رحیم طهماسبی؛ فاطمه حاجی نژاد؛ شرافت اکابریان


2. ارزیابی مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط باآن دردانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی کرمانشاه درسال 1393

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 48-55

حسنی نوری طهنه؛ مازیار جلالوندی؛ محمدرسول توحیدنیا؛ علی نعمتی کیونانی؛ پیمان امیریان