کلیدواژه‌ها = جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت
تعداد مقالات: 1
1. جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت، بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 318-324

علی حسین قاسمی؛ حسین کمیلی ثانی؛ امل ساکی مالحی؛ سارا طوماری