کلیدواژه‌ها = شایستگی بالینی
تعداد مقالات: 2
1. درک خودکارآمدی دانشجویان فیزیوتراپی از شایستگی بالینی و ارتباط آن با رضایت از وضعیت آموزش بالینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 158-165

فاطمه دریس فرد؛ سعیده منجزی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ شهلا زاهد نژاد


2. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد