کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تعداد مقالات: 10
1. پذیرش آموزش الکترونیک در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 311-322

10.22118/edc.2020.210155.1203

فاطمه باجی؛ فریدون آزاده؛ زیور صباغی نژاد؛ امیر زال پور


7. حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-73

امیر رضا اصنافی؛ مریم سلامی؛ مهدی سیاح برگرد؛ سیدعابدین حسینی آهنگری


9. بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره ی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 34-42

عبدالحسین شکورنیا؛ احمدرضا مهتدی؛ حسین الهام پور؛ هاجر بروایه


10. بررسی مقایسه‌ای نمرة ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی های دانشجویی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ طاهره مریم طاهرزاده،؛ مهری غفوریان بروجردنیا