کلیدواژه‌ها = برنامه ی درسی
تعداد مقالات: 4
2. بعد شناسی اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی: درونی، بیرونی و نهادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 10-21

جعفر ترک زاده؛ فهیمه کشاورزی


4. ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 307-313

فرخنده جمشیدی؛ سمیه پروین؛ رویا فتحی خانقاه؛ سیدعابدین حسینی آهنگری