کلیدواژه‌ها = هیأت علمی
تعداد مقالات: 3
1. ارایه مدلی جهت ارتقای انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 406-416

10.22118/edc.2019.210461.1211

رضا فتح الله زاده؛ نادر قلی قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری


2. ارزیابی برنامه آموزشی کوتاه مدت کنترل عفونت سوختگی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 319-324

فاطمه احمدی؛ روح انگیز نشیبی؛ سارا ابوالقاسمی


3. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد