کلیدواژه‌ها = طرح درس
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد


3. ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 307-313

فرخنده جمشیدی؛ سمیه پروین؛ رویا فتحی خانقاه؛ سیدعابدین حسینی آهنگری


4. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی