کلیدواژه‌ها = Emotional intelligence
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 150-158

نصرت بهرامی؛ نجفوند دریکوندی سلمان؛ سمیه بهرامی


2. بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 220-228

شیما سام؛ فروزان رفیعی؛ مسعود ناظری؛ عباس سام؛ فروزان رفیعی؛ آرش شهروان


3. بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-146

سبحانه کوچک زاده طالمی؛ شیوا علیزاده؛ آسیه نمازی


4. بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-147

مصعب قادری؛ مرتضی نصیری؛ علی آئینه حیدری؛ محمد پاچنگ؛ سارا آدرویشی


5. ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 80-87

مریم احسانی؛ لیدا صباراد؛ فرزان خیرخواه


6. بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-27

فریده صفی خانی؛ علیرضا اولی پور؛ کریم بیت سیاح؛ محبوبه ثابت ایمانی