کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-163

10.22118/edc.2019.93661

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی


3. درک خودکارآمدی دانشجویان فیزیوتراپی از شایستگی بالینی و ارتباط آن با رضایت از وضعیت آموزش بالینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 158-165

فاطمه دریس فرد؛ سعیده منجزی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ شهلا زاهد نژاد


4. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد


5. بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-29

داود حیاتی؛ عبدالحسین عگبهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ محسن عزیزی ابرقویی