کلیدواژه‌ها = motivations
تعداد مقالات: 2
2. برنامه های آموزش مداوم پزشکی: انگیزه ها و موانع حضور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 288-293

امیرهوشنگ مهرپرور؛ محمدحسین داوری؛ مریم بهاء لو؛ مسعود میرزایی؛ مهرداد مستغاثی؛ مرجان چراغی؛ حسینعلی اسماعیلی