کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 15
3. بررسی نگرش دانشجویان بهداشت عمومی نسبت به روش یادگیری مبتنی بر تیم دردانشگاه علوم پزشکی فسا

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 30-37

طاهره غلامی؛ سید امین کوهپایه؛ محسن رمضانی؛ فرزانه مباشری


5. ارزیابی برنامه آموزشی کوتاه مدت کنترل عفونت سوختگی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 319-324

فاطمه احمدی؛ روح انگیز نشیبی؛ سارا ابوالقاسمی


6. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد


7. بررسی و مقایسه تأثیر عامل آموزش ، پژوهش، انگیزه، ظرفیت ونگرش بر کار آفرینی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 118-125

علیمردان رفیعی لیاولی؛ محمد نقی ایمانی؛ فتاح ناظم


9. نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 285-293

نرگس میلح؛ نرگس میلح؛ کامبیز عباچی زاده


10. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به درس آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 347-355

ملیحه سعید فیروزآبادی؛ حامد تابش؛ سیدمحسن هاشمی؛ آزاده ساکی


13. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و الکترونیکی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک_درمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

مصطفی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ محسن داورپناه؛ سارا آدرویشی


14. دیدگاه دانشجویان مامایی در زمینه ی آینده ی شغلی رشته ی تحصیلی شان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-27

آسیه نمازی؛ شیوا علیزاده؛ مژگان سیگارچیان


15. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در سال 1388

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-25

اصلان نظری؛ امین ترابی پور؛ علی جوانی؛ هاله موسوی اصفهانی؛ حامد نظری