کلیدواژه‌ها = Study Skills
تعداد مقالات: 2
2. عادت های مطالعه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در سال 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-29

محمد مهدی محمدی؛ رقیه پورصابری؛ محمد حسن امیدوار برنا