کلیدواژه‌ها = دانشجویان پزشکی
تعداد مقالات: 15
3. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-163

10.22118/edc.2019.93661

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی


5. ضرورت تعریف واحد آموزشی "اخذ رضایت آگاهانه از منظر حقوقی" برای دانشجویان پزشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 234-342

علیرضا محمد بیکی خورتابی؛ سیده معصومه میر معصوم نژاد


6. وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 286-297

الهام نیرومند؛ ویدا سپاهی؛ محمدرسول خزاعی؛ سیاوش وزیری؛ منصور خزاعی


8. بررسی عوامل ارتقای آموزش درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 170-179

پگاه پناهی؛ مهدیه بیاتی؛ وحید بیاتی؛ فاطمه تیرکش


9. دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به اهداف و محتوای "درس ایمنی شناسی" در دوره ی پزشکی عمومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 162-169

مهری غفوریان بروجردنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ فاطمه السادات امینی؛ حسین الهام پور


12. رضایتمندی دانشجویان رشته ی پزشکی از اجرای یک روش آموزشی بیمار_محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 176-180

علی اکبر مومن؛ عبدالحسین شکورنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ عبدالحسین شکورنیا


13. تاثیر امتحانات منظم کلاسی بر میانگین نمره ی پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-65

سید علی مرد؛ محمدصادق لرکی؛ نیلوفر نیسی


14. بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان‌نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-57

حجت درخشان فر؛ علی شهرامی؛ حمید رضا حاتم آبادی؛ افشین امینی؛ عیسی شریفی


15. بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 28-32

سیدرضا سعیدیان؛ مهین دیانت؛ مهدی سیاح برگرد؛ عبدالحسین شکورنیا