کلیدواژه‌ها = اعتماد به نفس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه اعتماد به نفس و خودارزیابی بالینی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 1393

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-175

راضیه باقر زاده؛ زینب ربیعی؛ رحیم طهماسبی؛ فاطمه حاجی نژاد؛ شرافت اکابریان