کلیدواژه‌ها = آموزش تلفیقی
تعداد مقالات: 2
1. یادگیری تلفیقی و اثر بخشی آن در آموزش پرستاری: مطالعه مروری

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-40

10.22118/edc.2019.89145

حسین کریمی مونقی؛ سیدمصطفی محسنی زاده


2. بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک مطالعه ی اقدام پژوهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 304-312

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی؛ وحید سعادتمند؛ رسول اسلامی اکبر