کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-163

10.22118/edc.2019.93661

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی


2. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 164-175

10.22118/edc.2019.93676

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی


3. باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 419-435

مرتضی مرادی؛ منا جمال آبادی؛ صدیقه شهاب زاده؛ ام البنین شیبانی؛ سمیه مرادی؛ مونا حوری


4. رابطه جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 345-355

علیرضا پورمحی آبادی؛ حسین جناآبادی؛ ناصر ناستی زایی