کلیدواژه‌ها = کیفیت آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت آموزش سرپایی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 286-297

الهام نیرومند؛ ویدا سپاهی؛ محمدرسول خزاعی؛ سیاوش وزیری؛ منصور خزاعی


2. مقاله کوتاه: دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-89

کمال شاخی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا مهارلو؛ منصور ظهیری؛ محمد حسین حقیقی زاده