کلیدواژه‌ها = اهمال کاری تحصیلی
تعداد مقالات: 3
2. اثر بخشی بسته آموزشی یادگیری خودراهبر بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 48-63

علیرضا جعفری؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی


3. شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 325-333

اعظم حیدر زاده؛ سکینه محمد علیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ فاطمه السادات هاشمی نسب؛ حسن عباس زاده