کلیدواژه‌ها = مدرس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل مؤثر بر

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 18-26

زهره کلانی؛ فریبا افشاری؛ زهره سهرابی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد


2. تحلیل روابط سیستماتیک بین مؤلفه های تأثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد با استفاده از تئوری گراف

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 28-36

قاسم رجبی واسوکلایی؛ محمدکریم بهادری؛ مهدی رعدآبادی؛ مریم یعقوبی