کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر