کلیدواژه‌ها = دانشجویان علوم پزشکی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به مشکلات کنونی در فرایند آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1397

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 262-270

10.22118/edc.2020.212008.1227

رضا ارجمند؛ کاوه اسلامی؛ سودابه پورفداکاری؛ ثریا مرادی؛ حمید یزدانی نژاد


3. شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 325-333

اعظم حیدر زاده؛ سکینه محمد علیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ فاطمه السادات هاشمی نسب؛ حسن عباس زاده


4. رابطه ی بین عدالت آموزشی با فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 298-306

اعظم حیدرزاده؛ مه لقا دهقان؛ پریسا شاه محمدی پور؛ زینب طاهری؛ منصوره عزیز زاده فروزی


5. بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 220-228

شیما سام؛ فروزان رفیعی؛ مسعود ناظری؛ عباس سام؛ فروزان رفیعی؛ آرش شهروان