کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی
تعداد مقالات: 6
3. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 120-128

عفت جهانبانی؛ منیره داودی؛ زهرا لطفی زاده؛ مرتضی عرب زوزنی