کلیدواژه‌ها = دانشجوی پرستاری
تعداد مقالات: 3
1. ارزشیابی تأثیر برگزاری کارگاه ایمنی بیمار بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری: چالش‌ها و راهکارها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-103

10.22118/edc.2019.90844

عاطفه قنبری؛ فاطمه مؤدب؛ نازیلا جوادی؛ طوبی حسین زاده؛ ساقی موسوی؛ فاطمه براری


2. مقایسه ی تأثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-121

حکیمه واحدپرست؛ بی بی ماه محمدی باغملائی؛ مریم روانی پور؛ طاهره صادقی


3. بررسی ارتباط سلامت روان دانشجویان کارشناسی پرستاری با اولین تجربه‌ی آموزش بالینی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 8-17

شایسته حقیقی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ احمد ایزدی