کلیدواژه‌ها = کیفیت خواب
تعداد مقالات: 3
1. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 164-175

10.22118/edc.2019.93676

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی


2. بررسی رابطه ی بین کیفیت خواب با استرس ، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 197-205

آرمان جعفری؛ رضا حیدری سورشجانی؛ کوروش زارع