کلیدواژه‌ها = دانشجویان پرستاری
تعداد مقالات: 14
4. شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 391-398

زهرا گرجیان؛ فرخنده حیاتی؛ ناهید محمودی؛ کوروش زارع؛ مهدی سیاح برگرد؛ حدیثه منادی زیارت؛ مرجان شگفت فرد


5. بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-146

سبحانه کوچک زاده طالمی؛ شیوا علیزاده؛ آسیه نمازی


6. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد


8. بررسی عملکرد و نظرات دانشجویان پرستاری در ارزشیابی فرآیند پرستاری به شیوه ی آسکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 337-344

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ زهره سادات میرمقتدایی


9. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و الکترونیکی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک_درمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

مصطفی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ محسن داورپناه؛ سارا آدرویشی


11. مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه ی کیفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 266-275

مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی


12. بررسی تأثیر پورت فولیوی آموزشی بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 191-198

سهیلا صداقت؛ حجت هوشیاری خواه؛ الهام کریمی؛ بهمن چراغیان


14. بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری 1387

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 17-22

حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری؛ علیرضا اولی پور؛ مهدی سیاح برگرد