کلیدواژه‌ها = دانشجویان پرستاری
تعداد مقالات: 13
3. شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 391-398

زهرا گرجیان؛ فرخنده حیاتی؛ ناهید محمودی؛ کوروش زارع؛ مهدی سیاح برگرد؛ حدیثه منادی زیارت؛ مرجان شگفت فرد


4. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 107-114

هادی حسنخانی؛ علیرضا محجل اقدم؛ آزاد رحمانی؛ زینب محمدپورفرد


5. بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-146

سبحانه کوچک زاده طالمی؛ شیوا علیزاده؛ آسیه نمازی


7. مقایسه ی تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و الکترونیکی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک_درمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 321-330

مصطفی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ محسن داورپناه؛ سارا آدرویشی


8. بررسی عملکرد و نظرات دانشجویان پرستاری در ارزشیابی فرآیند پرستاری به شیوه ی آسکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 337-344

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ زهره سادات میرمقتدایی


9. مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه ی کیفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 266-275

مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی


11. بررسی تأثیر پورت فولیوی آموزشی بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 191-198

سهیلا صداقت؛ حجت هوشیاری خواه؛ الهام کریمی؛ بهمن چراغیان


13. بررسی اثربخشی متد فعال آموزشی بربهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالین دانشجویان پرستاری 1387

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 17-22

حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری؛ علیرضا اولی پور؛ مهدی سیاح برگرد