کلیدواژه‌ها = عضو هیأت علمی
تعداد مقالات: 4
1. نظرات اعضای هیأت علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 237-244

سیده مینا صفوی؛ مریم محمدی فرید؛ خلیل کاظم پور مشهدی


2. ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 307-313

فرخنده جمشیدی؛ سمیه پروین؛ رویا فتحی خانقاه؛ سیدعابدین حسینی آهنگری


3. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی


4. معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 10-12

علیرضا اولی پور؛ مصطفی فقهی