کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین تاب‌آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 294-305

10.22118/edc.2019.99560

لیلا باباجانی گرجی؛ مسعود حجازی؛ ذکرالله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته


2. اثربخشی آموزش مهارت مطالعه (SQ4R) بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 78-86

علی اشرف نورمحمدی؛ غلامحسین انتصارفومنی؛ مسعود حجازی؛ ذکرالله مروتی


3. رابطه بین جهت گیری های انگیزشی و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 346-354

حمید فرامرزی؛ غلامحسین مکتبی؛ سمیه قاسمی خواه؛ فاطمه فرزادی