کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه ی بین عدالت آموزشی با فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 298-306

اعظم حیدرزاده؛ مه لقا دهقان؛ پریسا شاه محمدی پور؛ زینب طاهری؛ منصوره عزیز زاده فروزی


3. بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-29

داود حیاتی؛ عبدالحسین عگبهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ محسن عزیزی ابرقویی