نویسنده = مکتبی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 91-101

10.22118/edc.2020.219088.1270

احسان محب؛ طیبه شریفی؛ غلامحسین عبادی؛ غلامحسین مکتبی