نویسنده = مهدی باقری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 115-127

10.22118/edc.2020.214234.1237

محمد رضایی؛ امینه احمدی؛ مهدی باقری


2. ارایه مدلی جهت ارتقای انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 406-416

10.22118/edc.2019.210461.1211

رضا فتح الله زاده؛ نادر قلی قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری