نویسنده = فتح الله زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی جهت ارتقای انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 406-416

10.22118/edc.2019.210461.1211

رضا فتح الله زاده؛ نادر قلی قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری