نویسنده = واررث وزیریان، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 114-124

10.22118/edc.2019.92556

سمانه واررث وزیریان؛ منصور نعمان اف