نویسنده = طلایی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تولید نرم‌افزار آموزشی مهارت‌های بالینی ویژة دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به شیوة چندرسانه‌ای

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 38-41

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم؛ طاهره طلایی؛ علیرضا اولی پور