نویسنده = معصومه سیفی ملکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعه ی موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-64

معصومه سیفی ملکی؛ عبدالحسین عگبهی