نویسنده = حمید یزدانی نژاد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به مشکلات کنونی در فرایند آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1397

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 262-270

10.22118/edc.2020.212008.1227

رضا ارجمند؛ کاوه اسلامی؛ سودابه پورفداکاری؛ ثریا مرادی؛ حمید یزدانی نژاد


2. ارزیابی آموزش الکترونیک در بحران همه گیری کووید 19 و چشم انداز استفاده مکمل از آن در دوران پسا بحران از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 554-571

10.22118/edc.2020.246683.1518

حمید یزدانی نژاد؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ نرگس شاکریان؛ نسترن ترک شیرازی؛ رضا ابوعلی؛ محسن برگ بیدوندی


4. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ارتباطی دانشجو- بیمار در بخش اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 271-282

10.22118/edc.2019.192613.1103

راضیه رنجبرها؛ زهرا اخلاقی؛ حمید یزدانی نژاد؛ مریم دستورپور؛ سارا آدرویشی