نویسنده = علی‌اسماعیلی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. مدل نوآوری دانش‌محور؛ فلسفه، چشم‌اندار و اهداف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 144-153

10.22118/edc.2019.90926

مرتضی ولی اله پور موزیرجی؛ عبدالله علی‌اسماعیلی؛ بابک حسین‌زاده