نویسنده = بیاتی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. نامه به سردبیر: تلفن همراه: ابزاری مؤثر در ارتباط یا آموزش درس آناتومی؟

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 124-125

وحید بیاتی؛ لیلا رهبان؛ مهدیه بیاتی؛ الب ارسلان منظمی؛ محمد شفیعی؛ البرز جفایی سوق