نویسنده = رضا ارجمند
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی آموزش الکترونیک در بحران همه گیری کووید 19 و چشم انداز استفاده مکمل از آن در دوران پسا بحران از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 554-571

10.22118/edc.2020.246683.1518

حمید یزدانی نژاد؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ نرگس شاکریان؛ نسترن ترک شیرازی؛ رضا ابوعلی؛ محسن برگ بیدوندی


2. توسعه ی یک نرم افزار گوشی هوشمند مبتنی بر بازی وارسازی برای آموزش دروس آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 607-615

10.22118/edc.2020.261900.1645

احسان بیگ زاده؛ فاطمه طهماسبی بلداجی؛ کاوه اسلامی؛ رضا ابوعلی؛ رضا ارجمند


3. نامه به سردبیر: تدبیری برای انگیزش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 258-261

10.22118/edc.2019.211406.1223

سعیده منجزی؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ ماندانا ایزدپناه؛ امید خیری