نویسنده = ماندانا ایزدپناه
تعداد مقالات: 5
3. طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 240-250

10.22118/edc.2019.99435

رامین نورافروز؛ کاوه اسلامی؛ سعید محمدسلیمانی؛ ماندانا ایزدپناه


4. نامه به سردبیر: تدبیری برای انگیزش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 258-261

10.22118/edc.2019.211406.1223

سعیده منجزی؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ ماندانا ایزدپناه؛ امید خیری