نویسنده = قمی، مهین
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم‌دهی با باورهای امید در دانشجویان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 320-334

10.22118/edc.2019.99566

مهین قمی؛ زهرا مسلمی؛ سید داود محمدی


2. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 164-175

10.22118/edc.2019.93676

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی