نویسنده = مسعود حجازی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت مطالعه (SQ4R) بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 78-86

علی اشرف نورمحمدی؛ غلامحسین انتصارفومنی؛ مسعود حجازی؛ ذکرالله مروتی