نویسنده = فتاح ناظم
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی بومی تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 296-310

معصومه کرپی؛ فتاح ناظم؛ صمد کریم زاده


3. بررسی و مقایسه تأثیر عامل آموزش ، پژوهش، انگیزه، ظرفیت ونگرش بر کار آفرینی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 118-125

علیمردان رفیعی لیاولی؛ محمد نقی ایمانی؛ فتاح ناظم


4. ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه اخلاق حرفه‌ای در میان مدیران آموزشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-117

آرزو دریابگیان؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم