نویسنده = محمد علیزاده، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 325-333

اعظم حیدر زاده؛ سکینه محمد علیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ فاطمه السادات هاشمی نسب؛ حسن عباس زاده