نویسنده = فرهاد ادهمی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 251-261

10.22118/edc.2020.206007.1172

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی


3. بررسی ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 12-20

10.22118/edc.2019.89346

محمد صاحب الزمانی؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ شیوا احمدی؛ محمد زارع؛ هیرو حمزه پور