نویسنده = محمد صاحب الزمانی
تعداد مقالات: 5
1. اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 251-261

10.22118/edc.2020.206007.1172

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی


2. مقایسه آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر میزان هوش هیجانی دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 74-85

10.22118/edc.2020.104056

مریم رضایی فر؛ مهرداد نیکنامی؛ مرضیه آزادیان؛ محمد صاحب الزمانی


4. بررسی ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 12-20

10.22118/edc.2019.89346

محمد صاحب الزمانی؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ شیوا احمدی؛ محمد زارع؛ هیرو حمزه پور


5. رابطه بین هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران رابطه هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 208-216

محمد جواد محمدی؛ محمد صاحب الزمانی؛ فاطمه سراجیان؛ علی اکبر آقایی نژاد؛ سید محمد علوی؛ سحر گراوندی؛ مریم مسعودزادگان؛ علی محمدی ولدانی