نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای توسعه امر به معروف و نهی از منکر در آموزش دانش آموزان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 94-101

علی مردانی؛ سید محمدرضا آیتی؛ سید ابوالقاسم نقیبی