نویسنده = مسلمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم‌دهی با باورهای امید در دانشجویان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 320-334

10.22118/edc.2019.99566

مهین قمی؛ زهرا مسلمی؛ سید داود محمدی


2. رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 164-175

10.22118/edc.2019.93676

سید عبدالله محمودی؛ زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ حسن جعفری‌پور؛ بهمن توان؛ اعظم مسلمی


3. رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 229-242

زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ سید داود محمدی