نویسنده = منصوره عزیززاده فروزی
تعداد مقالات: 2
1. تصورات یادگیری و عادت های مطالعه:‌ مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 12-22

10.22118/edc.2019.191973.1096

اعظم حیدر زاده؛ بتول تیرگری؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ هاجر شفعیان؛ بنت الهدی ودیعتی؛ اسمر سعید


2. شیوع شناسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با اختلالات خلقی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 325-333

اعظم حیدر زاده؛ سکینه محمد علیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ فاطمه السادات هاشمی نسب؛ حسن عباس زاده